İçeriğe geç

ÖZGEÇMİŞ


15.06.1957 yılında Burdur’da doğdum.İlk orta ve lise tahsilimi babamın subay olmasından dolayı Türkiye’nin değişik il ve ilçelerinde tamamladım.

16.09.1974’de Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni kazanarak Yüksek öğrenimime başladım.

Haziran 1979’da Ziraat Makinaları Bölümünden”Ziraat Yüksek Mühendisi” olarak birincilikle mezun oldum.

27.07.1979 tarihinde Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Zirai Mücadele Genel Müdürlüğü İlaç-Alet Enstitüsü Alet Labaratuvarında asistan olarak mesleki yaşantıma başladım.

15.11.1979 tarihinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ziraat Makinaları Bölümü Zirai Kuvvet Makinaları kürsüsüne asistan olarak atandım.

26.06.1980 tarihinde 8 ay geceleri devam ettiğim özel lisan okulunu bitirdim.

02.02.1982 tarihinde kısa dönem askerlik görevini tamamladım.

30.06.1983 tarihinde “Yerli Yapı Bazı Santirfüj Pompalarda İşletme Hızı ve Çark Çapı Değişiminin Pompa Karakteristiklerine Etkileri Üzerinde Bir Araştırma” adlı tezimi bitirerek “DOKTOR” ünvanımı aldım.

15.07.1985 tarihinde Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarımsal Mekanizasyon Bölümü’ne “YARDIMCI DOÇENT” olarak atandım.

Kasım 1987 döneminde üniversitelerarası kurulun açtığı merkezi yabancı dil sınavını İngilizce dil bilim dalında başardım.

04.04.1988 tarihinde DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI6.Beş Yıllık Kalkınma Planı Tarım Alet ve Makinaları İmalat Sanayii Özel İhtisas Komisyonu’na seçildim. 6 ay boyunca bu komisyonda bilimsel danışman olarak görev yaptım.

05.10.1989 tariihinde Tarım Makinaları Anabilim Dalı’nda “ÜNİVERSİTE DOÇENTİ” ünvan ve yetkisini aldım.

Eylül 1992 tarihinde Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevine atandım.

14.12.1994 tarihinde Tarım Makinaları Anabilim Dalında “PROFESÖR” oldum.

14.09.1995 tarihinde Tarım Makinaları Bölüm Başkanlığı görevine atandım Bu Görevi Ekim 1997 yılına kadar yürüttüm.Aynı tarihte yeniden Dekan Yardımcılığı görevine seçildim.Bu görevi Ocak 1999’a kadar yürüttüm.Ayrıca yaklaşık 24 seneye varan Ziraat Fakültesi Yönetim ve Fakülte Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttüm.Bu görevlerim Ekim 2009 tarihinde sona ermiştir.

Nisan 1997 tarihinde Tarım ve Köy İşleri Bakanı Fahri Danışmanı olarak görevlendirildim.

Eylül 1997 tarihindeTarım Köy İşleri Bakanlığı bünyesinde ilk defa toplam kalite yönetimi konusunda çalışmaların başlamasını öneren kişi oldum.Bunun sonucunda tarımda Toplam Kalite Yönetimi Tekirdağ Pilot Projesini bakanlık direktifleri ile başlatarak koordinatörlük görevini yapmaya başladım.

Trakya Üniversitesinde “Yardımcı Doçent” , “Doçent” , “Profesör” olarak lisans düzeyinde başta Tekirdağ Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları Bölümüne olmak üzere T.Ü. Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makina Bölümüne ve Ön Lisans düzeyde Tekirdağ Meslek Yüksek Okulu Tarım Makinaları bölümüne , Yüksek lisansve doktora düzeyinde T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Makinaları Anabilim Dalında dersler verdim.

2006 yılında Namık Kemal Üniversitesinin kuruluşu ile bu üniversitede görevlerime devam etmekteyim.Halihazırda üniversitem bünyesi içinde değişik komisyonların üyesi olmam yanında Uzaktan Eğitim Birimi kurucu koordinatörü, ECTS Kurum Koordinatörlüğü, BEK Komisyonu üyeliği, Kanun Tüzük ve Yönetmelikler Komisyonu Üyeliği görevim yanında Ziraat Fakültesi Ziraat Mühendisliği Koordinatörü olarak idari görevlerde bulundum.Bu görevlerim yanında Ziraat Fakültesi ,Mühendislik Fakültesi ve Fen Bilimleri Enstitüsüne branşım konusundaki dersleri vermekteyim.

Yurt içinde ve yurt dışında toplam 350 aşkın eser yayınladım ve yayınlamaktayım. Özellikle son yıllarda yurt içi ve yurt dışında konumla ilgili toplantılarda gerek konuşmacı gerekse katılımcı olarak bulundum ve bulunmaktayım. TÜBİTAK, SANTEZ, ÜNİVERSİTE ARAŞTIRMA FONU çerçevesinde çeşitli projelerde proje yöneticiliği,proje yönetici yardımcılığı ve araştırıcı olarak görev yaptım ve yapmaktayım. Haziran-Temmuz 2003 yılında ABD de Yabancı Dil Öğretimini tamamladım

Türkiyede ilk defa 1997 yılında Tekirdağ İli bünyesinde bulunan tüm okul yöneticilerine yönelik EĞİTİMDE TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ konulu eğitim seminerleri verdim. 2000 yılında da aynı nitelikte Tekirdağ İlçelerindeki tüm okullarda görevli öğretmen ve yöneticilere seminerler verdim.

Aynı şekilde Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Tekirdağ İl Müdürlüğü ve bağlı birimleri personeline TARIMDA TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ konulu eğitim seminerleri verdim. Özel sektörle ilişki içersinde başta HEMA, MASSEY FERGUSON firmaları olmak üzere çeşitli firmalara, TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI bünyesinde gerek TARIM MAKİNALARI konusunda gerekse TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ, ISO 9000, QS 9000 yanında AKILLI MALZEMELER, NANO MALZEMELER, BAKIM YÖNETİMİ, İMALATTA MALZEME SEÇİMİ konularında eğitimler verdim ve vermekteyim.

Merkezi Amerikada bulunan CIGR’ın 1999-2001 Üyeliği yanısıra TÜMOB Ziraat Mühendisleri Odası Üyeliği,TÜRKİYE TEMİZ ENERJİ VAKFI Üyeliği,Tekirdağ GENÇ YÖNETİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ Kurucu Başkan Yardımcısı ve Üyeliği, TÜRK BÖBREK VAKFI Tekirdağ Şubesi Mütevelli Üyeliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği,NAMIK KEMAL DERNEĞİ Kurucu Üyeliği görevlerini yaptım ve yapmaktayım

Hali hazırda Namık Kemal Üniversitesi Biyosistem Mühendisliği Bölümünde görevime ek olarak Rektör Danışmanı olarak görev yapmaktayım.Aynı zamanda NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ Genel Müdürlüğü görevimde devam etmektedir.Bu görevime bağlı olarak bölge içinde Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile eşgüdüm içinde AR-GE, İNOVASYON konuları içinde birçok toplantı,eğitim,seminer vb yaptım ve yapmaktayım.

Yayınlanmış ve kabul edilmiş 1 adet Faydalı Model 1 adet Patent’im yanında GULEKER adlı marka tescilim bulunmaktadır

Hem meslektaşım hemde hayat arkadaşım olan Prof.Dr.Ayşegül AKDOĞAN EKER ile birlikte mutlu evliliğimiz yanında bilimsel alanda da birlikteliğimizi özellikle Malzeme Bilimi konusunda yoğun bir şekilde sürdürmekteyiz.